Zveme na jarní a letní akce 2019

Sbor dobrovolných hasičů Žďárec u Seče si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na nadcházející jarní a letní akce v roce 2019.

  • 30.4.2019 – Tradiční pálení čarodějnic
  • 11.5.2019 – Oslavy 75 let Sboru dobrovolných hasičů Žďárec u Seče
  • 25.5.2019 – Dětský den s hasiči
  • 22.6.2019 – 5. ročník Nohejbalového turnaje
  • 17.8.2019 – Železnohorský traktor 2019

Před danou událostí budou vždy předem zveřejněny bližší podrobnosti. Letošními hlavními akcemi jsou Oslavy 75 let SDH Žďárec u Seče a Železnohorský traktor 2019, budeme rádi, když nejen tyto akce navštívíte.

Hasiči zvou na Silvestr

SDH Žďárec u Seče si vás co nejsrdečněji dovoluje pozvat na SILVESTR A PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2019. V pondělí 31.12.2018 od 19:00 bude v kulturním domě ve Žďárci u Seče zahájeno posezení s dostatkem dobré hudby, nápoji a drobným občerstvením. O půlnoci slavnostní vyvrcholení večera – ohňostroj. 

V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU O ÚČAST JE NUTNÉ SI REZERVOVAT MÍSTO A NAHLÁSIT POČET OSOB NA EMAIL info@sdhzdarec.cz případně na tel. čísle: 606 467 345 – Jiří Kučera

Hasiči zvou na Mikulášskou nadílku a rozsvícení stromu

SDH Žďárec u Seče si Vás co nejsrdečněji dovoluje pozvat na Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu spojené s Mikulášskou nadílku. Akce bude zahájena 2.12.2018 od 15:00 v kulturním domě ve Žďárci u Seče, kdy v 15:30 navštíví děti Mikuláš, anděl a čerti. V 16:30 proběhne slavnostní rozsvícení Vánočního stromu v parku před kulturním domem. Pro tatínky je pivo samozřejmostí a ten, kdo se bude chtít zahřát si bude moci dát punč nebo „svařák“.

Mikulášský balíček pro děti:

Pro děti je možnost objednání balíčku nejen se sladkostmi. Cena je 50 Kč a objednávky je možné uskutečnit do 29.11.2018 na emailu info@sdhzdarec.cz nebo na telefonním čísle: 606 467 803 – pí. Kučerová. Těšíme se na Vás!

SDH Žďárec u Seče pořádá exkurzi do pivovaru Svijany

SDH Žďárec u Seče vás srdečně zve k účasti na zájezdu do pivovaru Svijany. Zájezd se koná v sobotu 13.10.2018. Na programu je hodinová exkurze v pivovaru Svijany, prohlídka zámku Svijany a také oběd v místní Zámecké restauraci. Cena za osobu je 300 Kč (v ceně je doprava a prohlídka pivovaru se zámkem, oběd není v ceně). Přihlašovat se můžete u pana Jiřího Kučery – tel. číslo: 606 467 345, na emailu info@sdhzdarec.cz a případně také osobně u hospodáře sboru pana Josefa Mrázka. V rámci přihlášení vás také žádáme o zaplacení poplatku 300 Kč. Přihlášky jsou přijímány nejdéle do 6.10.2018, nebo do naplnění kapacity autobusu.

Odjezdy:

Žďárec u Seče, pod skálou – 7:55

Žďárec u Seče – zelená čekárna – 8:00

Seč – náměstí – 8:05

Návrat do 17:00, v případě zájmu účasti osob z jiné obce je možné v případě domluvy zastavit i ve vaší obci. Těšíme se na vaší účast, SDH Žďárec u Seče.

ČČK zve na Putování podél přehrady

MS ČČK Žďárec u Seče tímto srdečně zve své členky a všechny spoluobčany na zajímavou procházku okolo přehrady. Procházka se bude konat v sobotu 22.9.2018, sraz v 9:30 před kulturním domem ve Žďárci u Seče. Procházka bude ukončena v Hořelckém penzionu, kde bude připravený oběd.

Zájezd na nákupy do Polska – Kudowa Zdrój

ČČK Žďárec u Seče pořádá v úterý 9.10.2018 zájezd do Polska na nákupy, na tržnici Kudowa Zdrój.

Odjezdy:

Počátky 6:30, Kraskov 6:35, Žďárec 6:40, Seč 6:45

Přihlášení a cena:

Přihlášky včetně poplatku 100 Kč za osobu přijímá Stanislava Pokorná – telefonní kontakt: 732 2017 148.

ŽELEZNOHORSKÝ TRAKTOR 2018 – video a fotografie

Tímto bychom vám chtěli poděkovat, za největší Železnohorský traktor, který se kdy konal. Letošní, již 5. ročník lámal rekordy ve všech směrech, a to nás velice těší. Účastnilo se na 87 traktorů, 3 historická vozidla a více než 3000 návštěvníků. Děkujeme také všem našim partnerům, kteří letošní Železnohorský traktor 2018 podpořili.

– tým pořadatelů SDH Žďárec u Seče a dobrovolníků

Videa ze Železnohorského traktoru 2018:

Kompletní video sestřih:

Video záznam:

Fotografie ze Železnohorského traktoru 2018:

Naše fotogalerie SDH Žďárec u Seče (klikněte)

Fotogalerie a článek Události Online (klikněte)

Fotogalerie a článek Chrudimský deník (klikněte)

Fotogalerie pana Dostála (klikněte)

Pro další aktuality nás sledujte na facebooku (klikněte)

Všem tímto ještě jednou děkujeme! – tým pořadatelů SDH Žďárec u Seče a dobrovolníků

Ve Žďárci u Seče proběhlo historicky první Setkání rodáků

SETKÁNÍ RODÁKŮ VE ŽĎÁRCI
Historicky první setkání rodáků spojené s oslavami 570 let obce se uskutečnilo ve Žďárci u Seče v sobotu 4.8.2018. Do malé vísky, ve které trvale žije v současné době 138 obyvatel se sjelo v sobotu přibližně 280 návštěvníků. V poledních hodinách se sjížděli do areálu
letního parketu za kulturním domem se svými přáteli a rodinnými příslušníky. Někteří se jižve 13 hodin zúčastnili slavnostního otevření hasičské zbrojnice a prohlédli si zrekonstruovanou budovu SDH a její vybavení. Po zaznění státní hymny byla starostou místních hasičů Jiřím Kučerou, starostou Města Seče panem Marcelem Vojtěchem a zástupcem okrsku hasičů pro oblast Seče panem Bohuslave Šulcem přestřižena páska a vrata nové hasičárny se slavnostně otevřela. Za zhlédnutí stála vystavená hasičská výzbroj a technika z let minulých i ze současnosti. Po přípitku a malém občerstvení se přítomní přesunuli do areálu letního parketu za kulturním domem, kde krátce po 14 hodině přivítala žďárecké rodáky svým projevem předsedkyně místní skupiny ČČK paní Stanislava Pokorná. Dále přítomné pozdravil místostarosta Města Seče pan Pavel Machač a starosta pan Marcel Vojtěch, který předal věcné dary místní skupině ČČK a místnímu sboru SDH jako poděkování za provedenou práci, kterou tyto organizace vykonaly pro obec a Město Seč. Po slavnostním zahájení si rodáci mohli v sálu kulturního domu prohlédnout fotografie Markéty Pokorné, pořízené při jejím ročním pobytu v Antarktidě. Dále zde byly vystaveny historické svazácké kroniky, retro plakáty ze sedmdesátých a osmdesátých let, historické fotografie, fotografie z kulturních a sportovních akcí konaných v obci a články o významných osobnostech obce z řad rodáků i chalupářů. Jako příklad uvádím hudebního skladatele, rodáka Josefa Štěpánka a chalupáře, hudebního skladatele Jaroslava Šestáka – Marka.

Po celé odpoledne probíhala v sálu nepřetržitě video prezentace všech stavení a objektů v obci. Děti se mohly venku vyřádit na nafukovacím skákacím hradu a prolézačce. Starší děti pak vyzkoušely atrakci Bumper Bals pod dohledem pana Jaroslava Kovandy. Po celý den bylo připraveno pro návštěvníky bohaté občerstvení. Po prohlídce vystavené dokumentace v sálu se všichni vrátili na letní parket. O hudební doprovod se zprvu postaral žďárecký rodák pan Stanislav Mrázek ze Třemošnice. Potom od 17 hodin začala hrát k poslechu i tanci kapela Vysočinka z Humpolce. Je s podivem, že tak v parném počasí přijeli příznivci této kapely až z Plzeňska a Posázaví, kteří si nechali zahrát své oblíbené písničky. Pro tuto slavnostní akci se podařilo organizátorům vydat publikaci „570 let obce Žďárec“, která zahrnuje historii obce, vývoj osídlení, samosprávu obce a zajímavosti ze života společenských organizací, doplněné fotografiemi. Sbírání materiálů pro vydání této brožury trvalo 2,5 roku. O publikaci byl z řad návštěvníků zájem. Publikace byla slavnostně předána rovněž představitelům obce. Několik výtisků je ještě k dispozici případným zájemcům. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy tak náročné akce, jakou bezpochyby setkání rodáků je. Obzvláště musím pochválit členky ČČK, které napekly koláče, zákusky a jiné cukrovinky pro občerstvení přítomných v sálu kulturního domu při prohlídce fotografií a ostatních dokumentů. Atmosféra byla nádherná, celý den bylo až nepříjemné slunečné počasí. Setkali se lidé, kteří se neviděli celá léta a stále bylo co si povídat. Myslím, že se setkání podařilo a doufám, že se všem líbilo. Skvělý den skončil
hodinu před půlnocí. Akci technicky a finančně podpořilo Město Seč, za což upřímně děkujeme.

Několik zajímavostí na závěr: Celkem bylo rozesláno a rozneseno 346 pozvánek.

V pamětních listech jsme napočítali 236 podpisů.
Nejstarší přítomný rodák – Stanislav Mrázek č.p.66 (84 let)
Nejstarší žijící rodačka – Anna Linhartová č.p.7 (86 let – nepřítomna ze zdravotních důvodů)
Nejstarší současná občanka – Vlasta Čermáková č.p.43 (89 let – přistěhovaná v roce 2018
z Chrasti u Chrudimi)

Stanislava Pokorná

Video z celého programu:

Fotogalerie z celého programu:

SDH Žďárec u Seče – klikněte zde

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich